canadian pharmacy pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online

Отглеждаме храна

Завръщане в бъдещето:  Отглеждането на храна ще бъде местно и добре проектирано. Ние вярваме, че изкуството и науката за създаване и поддръжка на устойчиви екосистеми от флора и фауна, произвеждащи храна, е ключово умение от бъдещето. В основата на визията ни за бавни технологии ca заложени сътрудничество с природата, за да се избегне неблагодарния труд в градинарството, премахване на нуждите от изкуствени добавки и насърчаване на биологичното разнообразие.

Теми на семинарите

Горско градинарство и въведение в пермакултурата (април и ноември)
учител: Михаил Косев

Този курс ще Ви запознае с най-важните принципи на пермакултурата и горското градинарство. Вие ще участват в инсталацията на втората фаза на нашата горска градина – засаждане на храсти и нискостебленни растения. Ще получите подробни обяснения за размножаването и възпроизвеждането на растенията, състава на почвата и кръговрата на водата. Екскурзия до биодинамично ферма в близост до с. Бачково и град Пловдив ще ви даде възможност да откриете богата българска кухня и култура.

Пчеларство (от юни до октомври)
учител: Варвара Вълчанова

Този курс ще Ви запознае с подребата и организация на пчелното общество, с жизнения цикъл на пчелите и техните работни навици. Ще добиете информация за раличните пчелни продукти и съществените дейности свързани с поддръжката и експлоатацията на пчелна колония. Преглед на пчелното семейство може да стане повод за добив на мед и дегустация. Обучението ще включви посещение на близък професионален пчелар и представяне на неговата практика.

Събиране и разпознаване на билки (през юни и юли)
учител: Михаела Митева

Родопите благодарение на средиземноморския си климат и девствени си гори са планини особено богати на билки. Курсът за събиране и разпознаване на билки ще ви запознае с голямото разнообразие от местни билки. Ще научите техните имена, медицинска, кулинарна и терапевтична употреба. Ще бъдете въведен в практиката на събиране, сушене, съхраняване и употреба на билки. Ще имате възможност да създадете собствената си колекция от изсушени растения които да отнесете у дома. 

Връзки към минали събития:

Въведение в Горско Градинарство и Пермакултура 2012