canadian pharmacy pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online

Забележителна земна архитектура в Европа – Награди 2011

Тера [Ин]когнита /(Земя [Не]позната), земна архитектура в Европа е европейски проект финансиран в рамките на програма “Култура 2007-2013”на ЕС с подкрепата на френския регион Прованс-Алп-Кот д’Азур. Една от основните цели на проекта е да се събуди интереса  на публиката към земната архитектура, земното строително наследство и съвременното приложение на земята като строителен материал. Наименованието “Забележителна земна архитектура в Европа” беше дадено на 42 реализации избрани от 9 членно жури от 6 различни държави (Франция, Испания, Португалия, Италия, Англия и САЩ). Сградите бяха подредени в следните 3 категории:
-  Сгради представляващи археологически, исторически или  архитектурен интерес
-  Сгради представящи изключителна или уместна намеса (реставрация, рехабилитация или разширение)
-   Сгради строени след 1970г
В този контекст къщата Бендида – Село Косово – Нареченски бани получи награда 2011 под категория “Сгради представящи изключителна или уместна намеса”
(линк) www.culture-terra-incognita.org