canadian pharmacy pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online

Работен лагер 2008

Тази година работихме по къщата от май до август, предимно с местни майстори. Съсредоточихме усилията си върху довършването на Бендида.

Направихме водопроводната инсталация, кухнята и банята в приземния етаж. Положихме каменна настилка на пода, завършихме тавана и иззидахме камината. На първия етаж реставрирахме и поизправихме вътрешните стени, подменихме касите на вратите и прозорците и измазахме със земна мазилка. Изолирахме с бамбукови рогозки източната и южната фасада на къщата и ги измазахме и варосахме.

Натиснете вляво, за да видите снимки