canadian pharmacy pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online

Работен лагер 2010

След три месеца работа на Варвара и нейния екип от местни майстори (Коце, Руско, Мустафа, Ниези, Камил, Бай Митьо), работната група се увеличи през август с голям екип доброволци от различни страни: Франция, Италия, Германия, Филипините и Бразилия..

Тази година открихме сезона със сериозно изкопаване и терасиране на терена около Кибела. Внимателно започнахме да разграждаме дървената конструкция на тази втора къща. Един дъждовен ден, докато работехме по основите, цялата северна страна се срути. Построихме наново каменната стена и дървената конструкция. В приземния етаж започнахме измазването и фугирането на каменните стени. След като изолирахме най-горния таван със земя и слама, построихме нов покрив, който покрихме с черна хартия за зимата.

Освен това, дренирахме северната фасада и фугирахме каменните стени на плевнята Сабазий.

Благодарим на екипа на Раховица 2010: Юта, Лилия, Ива, Пол-Алан, Роберто, Надя, Ален, Лиджия, Дияна, Сава, Карин, Флоран, Росвита, Алмут, Сами!

Специални благодарности за Баба Нели и Дядо Владо, които се грижеха за Макс и Мила цяло лято.

Натиснете вляво, за да видите снимки