canadian pharmacy pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online

дейностите

Раховица е планинско убежище, център за експериментиране, обучение и обмен върху теми свързани с алтернативното градинарство, екологичното строителство, преквалификацията и личностното развитие.

Ние вярваме в съзидателната сила на хората и искаме да взем нужното пространство и време да изследваме с любопитство, творчество, и без граници между дисциплините, магията на живота.

 

Теми на семинарите

Горско градинарство и въведение в пермакултурата (април и ноември)
Пчеларство (от юни до октомври)
Събиране и разпознаване на билки (през юни и юли)

Семинар по земно строителство (от юли до ноември)

Каменоделие (от юли до ноември)
Дърворезба (от юли до ноември)